Ε.Π.Τ.Α / Η Ελληνική πλευρά του Amstrad (Greek Side Of Amstrad)

From CPCWiki - THE Amstrad CPC encyclopedia!
Jump to: navigation, search

19 issues:

 1. issue
 2. issue
 3. issue
 4. issue
 5. Apr1987
 6. May1987
 7. issue
 8. issue
 9. issue
 10. issue
 11. nov1987
 12. Dec1987
 13. Jan1988
 14. issue
 15. Mar1988
 16. issue
 17. issue
 18. Jun1988
 19. last issue